Kerststal naar eigen ontwerp

achterwand uit Kauri moerashout (Nw-Zeeland)